Wat is een hedge of hedging?

Een hedge is een investering om risico te verminderen op prijsveranderingen tegen de verwachte koers in op een bepaalde activa. Normaliter bestaat een hedge uit het openen van een tegengestelde positie in een gerelateerde activa.

De term hedge in het kort

Hedgen is in weze vergelijkbaar met het afsluiten van een verzekeringspolis. Als je bijvoorbeeld een woning bezit in een gebied waar wel eens overstromingen plaats vinden, wil je misschien deze activa beschermen tegen overstromingen. Het hedgen, in dit geval, wordt bewerkstelligd door een overstromingsverzekering af te sluiten. In dit voorbeeld kan je een overstroming niet uitsluiten, maar je kan wel inspelen op de mogelijke risico’s door een verzekering af te sluiten.

Bij hedgen is er altijd sprake van een risk-reward tradeoff. Dit betekend dat hoewel het potentiële risico’s reduceert, het ook mogelijke winsten minimaliseert. Om het simpel te zeggen: hedgen is niet gratis.

In het voorbeeld van het overstromingsscenario gaan de maandelijkse premiebetalingen optellen en als er vervolgens nooit een overstroming komt, betaalt men alleen premie, zonder hier ooit wat voor terug te zien. Echter kiezen de meeste mensen toch voor zekerheid in het geval van nood en betalen hier graag voor, in plaats van ineens het dak boven hun hoofd te verliezen.

In de beleggingswereld werkt hedgen hetzelfde. Beleggers en money managers gebruiken hedging technieken om hun risico exposure te reduceren. Om met succes te hedgen in de beleggingswereld dien je diverse instrumenten op een strategische manier te gebruiken om het risico van prijsbewegingen op de beurs te minimaliseren.

De beste manier om dit te doen is door een andere investering te doen op een gerichte en gecontroleerde manier. Natuurlijk zijn de gelijkenissen met het overstromingsscenario gelimiteerd: in het geval van de overstroming wordt de gene die verzekerd is volledig gecompenseerd voor zijn of haar verlies. In de beleggingswereld werkt hedgen vele malen meer complex en is het een studie apart.

Een perfecte hedge is er eentje die alle risico van een positie of portfolio dekt. In andere woorden, een hedge is 100% tegenovergesteld gecorreleerd vergeleken met de kwetsbare activa. Dit is meer een ideaal dan een realiteit en zelfs hypothetisch is de perfecte hedge niet gratis.

Basisrisico refereert naar het risico dat een activa en een hedge niet beiden tegenovergesteld zullen bewegen tegen marktverwachtingen in. Het woord basis refereert naar de discrepantie en correlatie tussen de twee activa.Hoe werkt hedgen?

De meest populaire manier om te hedgen in de beleggingswereld is door middel van derivaten. Derivaten zijn securities die bewegen in correspondentie met een of meer onderliggende activa. Onder derivaten vallen onder andere opties, swaps, futures en forward contracts.

Handelen in goud en zilver futures contracts

De onderliggende activa kunnen aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta, indexfondsen of rente percentages zijn. Derivaten kunnen effectieve hedges zijn tegen hun onderliggende activa, aangezien de relatie tussen de twee min of meer duidelijk gedefinieerd is. Het is mogelijk derivaten te gebruiken als beleggingsstrategie in welke het verlies op een investering gereduceerd wordt of voorkomen door een winst op een vergelijkbaar derivaat.

Ter voorbeeld, als Hans 100 aandelen Stock plc koopt (STOCK) tegen €10 per aandeel, kan hij zijn investering hedgen met een €5 Amerikaanse put optie met een strike price van €8, welke binnen een jaar afloopt. Deze optie geeft Hans de mogelijkheid 100 aandelen te verkopen voor €8, op ieder moment komend jaar.

Als over een jaar STOCK verhandeld wordt tegen €12, neemt Hans de optie niet en verliest hij €5. Echter heeft Hans waarschijnlijk geluk want zijn ongerealiseerde winst is €200 (€195 inclusief de prijs van de putoptie).

Als STOCK voor €0,- over de toonbank gaat, aan de andere kant, neemt Hans de optie wel en verkoopt hij zijn aandelen voor €8, met een verlies van €200 (€205 inclusief de prijs van de putoptie). Zonder de optie had Hans de kans zijn gehele investering te verliezen.

De effectiviteit van een derivaten hedge wordt uitgedrukt in delta termen, soms ook wel de ‘’hedge ratio’’ genoemd. Delta is het prijsverschil wat een derivaat ondervind als er €1 prijsbeweging op de prijs van het onderliggende activa plaats vind.

Gelukkig kunnen verschillende soorten opties en futures contracten ervoor zorgen dat beleggers zich bijna tegen iedere investering kunnen hedgen, dus ook aandelen, rente percentages, valuta, grondstoffen en andere activa.

De specifieke hedging strategie, net als de kosten van de hedging activa, hangt waarschijnlijk af van het risico op de onderliggende activa in welke de belegger wilt investeren. Over het algemeen kunnen we stellen dat hoe groter het neerwaartse risico, hoe groter de hedge. Neerwaarts risico neemt over het algemeen toe wanneer volatiliteit hoger ligt en na verloop van tijd.

Een optie die verloopt na een langere periode en welke gelinked is aan een volatielere activa zal dus een duurder instrument zijn om mee te hedgen. In het STOCK voorbeeld hierboven geldt; hoe hoger de strike price, hoe duurder de optie zal zijn maar ook hoe meer prijsbescherming de hedge zal bieden.

Deze variabelen kunnen bijgesteld worden om een minder dure optie te creëren die minder prijsbescherming biedt, of een duurdere optie die meer prijsbescherming biedt. Vanuit een bepaald standpunt is het niet aan te raden additionele prijsbescherming aan te schaffen, in het perspectief van kost effectiviteit.Hedgen door diversificatie

Derivaten gebruiken om een investering te hedgen zorgt voor een zeer exacte risico calculatie maar vereist enig rekenwerk en aardig wat kapitaal. Derivaten zijn natuurlijk niet de enige manier om te hedgen. Het strategisch diversificeren van een portfolio om bepaalde risico’s te reduceren kan ook als hedge manier gezien worden.

Ter voorbeeld kan Marianne investeren in een luxe goederen bedrijf met hoge marges. Als Marianne zich zorgen maakt dat een recessie misschien haar investering schade berokkend kan zij investeren in tabaksaandelen, welke het vaak goed doen in recessies en aardige dividenden betalen.

Deze strategie heeft voor-en nadelen. Als lonen hoog zijn en de werkeloosheid laag, zal de luxe goederen producent het goed doen maar zullen minder beleggers belangstelling hebben te investeren in tegen-cyclische aandelen. Deze zullen wellicht dalen in prijs wanneer kapitaalstromen de andere kant op gaan.

Het brengt ook zo zijn risico’s met zich mee: er is geen enkele garantie dat het luxe goederen aandeel en de hedge zullen bewegen in verschillende richtingen. Ze kunnen beiden dalen in prijs door een catastrofisch evenement, zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens de financiële crisis in 2008. Ook kunnen er zich ongerelateerde situaties voor doen. Zo zorgen overstromingen in China altijd voor hogere tabaksprijzen en een grote staking in Mexico voor hogere zilverprijzen.

Spread Hedging

In het geval van indexfondsen, zijn kleine prijsdalingen vrij normaal en zeer onvoorspelbaar. Beleggers die zich voornamelijk richten op indexfondsen kunnen zich vaak meer zorgen maken over kleinere prijsdalingen dan hele grote. In deze gevallen is een bear put spread de meest voorkomende hedging strategie.

Met dit type spread of spreiding koopt de indexbelegger een put tegen een hogere strike price. Vervolgens verkoopt hij een put met een lagere prijs maar met dezelfde expiration date. Afhankelijk van hoe de index gaat heeft de belegger een soort van prijsbescherming gelijkwaardig aan het verschil tussen de twee strike prices. Hoewel dit vaak een middelmatige manier van prijsbescherming is, is het vaak genoeg om een tijdelijke daling van een indexfonds te dekken.

Risico’s van hedgen

Hedgen is een techniek die gebruikt wordt om risico te verlagen maar het is belangrijk om te onthouden dat bijna elke hedging tactiek z’n eigen nadelen heeft. Ten eerste, zoals ik hierboven al uitgelegd heb, is hedgen niet risicoloos en biedt het geen garantie voor succes in de toekomst en is het geen zekerheid dat men geen verlies zal lijden. In plaats hiervan denken beleggers dat hedgen voor-en nadelen heeft.

De vraag luidt dan ook vaak: Zijn de voordelen van een bepaalde strategie hoger dan de extra kosten die de strategie met zich meebrengt?. Hedgen zorgt vaak niet dat een belegger geld verdiend maar dat hij of zij verliezen beperkt.Hedgen en de alledaagse belegger

Voor de meeste beleggers zal hedgen bijna niet voorkomen tijdens het handelen op de beurs. Dit komt omdat de beste beleggers totaal niet handelen in derivaten. Deels komt dit doordat de meeste beleggers een lange-termijn visie hebben en bijvoorbeeld voor hun pensioen sparen. Zij negeren de dagelijkse prijsfluctuaties van de meeste activa. In dit geval maken korte-termijn fluctuaties ook niet uit omdat een belegging over langere tijd vaak toch wel positief uitpakt.

Voor beleggers die een buy-and-hold strategie aanhouden, lijkt er haast geen reden om ook maar iets over hedgen te leren. Toch is het handig er iets van te weten, omdat grote bedrijven en beleggingsmaatschappijen wel hedging strategieën toepassen op reguliere basis. Het is immers nuttig een idee te hebben hoe hedgen werkt zodat je de acties en zetten op de beurs van grotere spelers makkelijker kunt herkennen.

Oefen beleggen met €100,000 in virtueel geld

Kijk of jij succesvol kan beleggen met deze gratis aandelen simulator. Doe mee met honderden beleggers en kijk of jij tradeskills in huis hebt! Plaats trades in een virtuele omgeving voordat je je eigen geld riskeert. Oefen beleggingsstrategieën zodat wanneer je wel de echte beurs op gaat, je de oefening gehad hebt die je nodig hebt.


Delen wordt op prijs gesteld
Dennis Graham-Clarke

Meer over

Dennis Graham-Clarke is tekstschrijver en financieel blogger op Onlinehandelen.com. Met de website onlinehandelen.com is hij genomineerd en geshortlist als beste financiele affiliate website 2014 wereldwijd als enige Nederlandstalige website tijdens de iGB Awards. Concurrerende met Money.co.uk, Investing.com en FXstreet is Dennis Graham-Clarke de enige echt toonaangevende Financiele affiliate van Nederlandse komaf.

Lees artikelen - Bezoek website

Leave a Reply

Word vandaag nog lid en ontvang mijn eBook: 101 manieren om beter online te handelen helemaal gratis!